Skip to content

Vermelding for dagen

Nedunder finn du peikarar til Yr si vermelding for Sandnes, Hosteland, Matre og Stordalen.

Slik vert veret på Sandnes – peik og klikk.

Slik vert veret på Hosteland – peik og klikk.

Slik vert veret på Matre – peik og klikk.

Slik vert veret i Stordalen – peik og klikk.