Skip to content

Publikasjonar

Masfjorden kommune publiserer ei årsmelding i form av eit hefte. Dette vert levert til alle husstandar i kommunen, men kan også lesast digitalt. Ein finn peikar til den digitale utgåva i hovudmenyen.

Kommunen utgen også bladet «Masfjordingen», i samarbeid med Masfjorden sokn. Dette vert også levert ut til alle husstandar i kommunen, men finnest også i digital utgåve.  Også dette finn ein peikar til i hovudmenyen.