Skip to content

Informasjon frå Masfjorden kommune

Nedunder kjem informasjon om 17. mai-feiringa frå kommunen.

Smitteverntiltak i samband med 17. mai

Håndhygiene.Maks 20 personar i private samlingar.Maks 50 personar i offentlege samlingar.Dei som ikkje er friske, held seg inne heime.«Det enkle ...

Minna frå denne dagen må vi ta godt vare på

17. mai 2016 i Indre Haugsdalen.Foto: (C) Eli Eidsnes 17. mai 2020 vert historisk. Det er 76 år sidan forrige ...

Gratulerer med dagen!

17. maifeiringa i år kan ikkje bli slik vi er vane med. Koronaepidemien med sine restriksjonar på kor mange som ...

17. mai-komitéane innbyd til videodugnad

Koronaepidemien med sine restriksjonar på kor mange som kan samlast ein stad gjer at 17. mai-feiringa i år ikkje kan ...