Skip to content

Informasjon frå kyrkja i Masfjorden

Her kjem etter kvart informasjon frå kyrkja.

Her kan du sjå årets 17. mai-gudsteneste frå kyrkjene i Masfjorden

Opptaka til denne gudstenesta er dels gjort i Solheim kyrkje, dels i Frøyset kyrkje, og dels i Sandnes kyrkje.Ved å ...

Det vert gudsteneste frå Masfjorden på 17. mai

Denne skuta prydar kyrkjeskipet i Frøyset kyrkje. Sjølv om kyrkjene våre i år vil vere stengde, vert det likevel høve ...

Klokkeringing på 17. mai

Ei av klokkene i Sandnes kyrkje I år vert det ikkje gudstenester i kyrkjene våre. Men kyrkjene vil likevel verte ...