Skip to content

Bjørn West – ein del av historia

Foto: Henning Wernøe

Historia om Bjørn West og hendingane som fann stad i Matrefjella i slutten av krigsåra er ein del av Noregs historie, og ein del av Masfjorden si historie. Det er også historia om kampen for fridom og likeverd, for dei verdiane som feiringa av 17. mai skal hjelpe oss til å halde høgt. Difor er det på sin plass å minnast Bjørn West på ein dag som denne.