Skip to content

Årsmeldingar frå Masfjorden kommune

 

Masfjorden kommune publiserer ei årsmelding i form av eit hefte. Dette vert levert til alle husstandar i kommunen, men kan også lesast digitalt. På denne sida er det peikarar til elektroniske versjonar av Masfjorden kommune sine årsmeldingar frå og med 2020. Merk: Det er mogleg å lese årsmeldingane i fullskjerm. Då peikar ein og klikkar på dei to diagonale pilane i kryss, som ein finn under biletet av heftet.