Skip to content

Bjørn West-marsjen 2022

    … er den førtiande i rekka, og den fyrste som kan arrangerast på tradisjonelt vis etter Covid19-pandemien. Informasjon om tilskipinga finn ein på plakaten nedunder. Merk av det er mogleg å forstørre opp plakaten ved å peike og klikke på det vesle skrå krysset under biletet av plakaten.