Smitteverntiltak i samband med 17. mai

Smitteverntiltak:

Håndhygiene.

Minst 1 meter avstand til andre.

Maks 20 personar i private samlingar.

Maks 50 personar i offentlege samlingar.

Dei som ikkje er friske, held seg inne heime.

«Det enkle er ofte det beste», så praktiser desse enkle hugsereglane.

Lukke til med 17. maifeiringa!

Rolf Martin Tande

Smittevernlege, Masfjorden