Skip to content

Smitteverntiltak i samband med 17. mai

  Håndhygiene.
  Maks 20 personar i private samlingar.
  Maks 50 personar i offentlege samlingar.
  Dei som ikkje er friske, held seg inne heime.
  «Det enkle er ofte det beste»,
  så praktiser desse enkle hugsereglane.
  Lukke til med 17. maifeiringa!

  Rolf Martin Tande
  Smittevernlege, Masfjorden kommune