Skip to content

17. mai-program for Nordbygda

  Grunna situasjonen med koronaepidemien og restriksjonar rundt offentlege arrangement, vil det ikkje verte skipa til 17. mai-feiring på Nordbygda skule slik det plar vere. Vi oppmodar til å sjå digitale 17. mai-innslag frå kommunen med mellom anna tale for dagen og gudsteneste.

  17. mai-komiteen i Nordbygda har laga eit alternativt program for å samle innbyggjarane og bidra til ei minnerik feiring av nasjonaldagen.   

  07:00  – Salutt 

  08:00 – Flaggheising ved skulen 

  11:00 – Korpset spelar ved sjukeheimen 

  Dette er eit innslag for brukarane på sjukeheimen.
  Ein ynskjer ikkje ei større samling av folk ved sjukeheimen. 

  12:00 – Bilkortesje frå Duesund via Hosteland, rundt Sleire, Frøyset og til Risnes.

  • Alle er velkomne til å delta i kortesjen og stille opp bak ledebilen som står i Duesund frå 11:45 (ein snur ved ferjekaien og køyrer til ein treff ledebil/kortesja i retning Hosteland).  
  • Kortesjen startar kl 12:00 og vil køyre i sakte fart gjennom oppsett rute. Vi oppmodar folk til å pynte bilen, men det er viktig at køyretøyet er i forskriftsmessig stand og fungerer som i trafikken ellers. 
  • Korpset spelar når kortesja passerer skulen, og det vert lagt opp til ein del andre ting som skjer langs traséen.
    
  • Vi oppmodar også dei som bur langs løypa og ikkje sjølv deltek i kortesja til å pynte, helse med flagg og gjere sitt til at det vert litt ekstra stas å køyre i kortesjen. 
  • Når kortesjen er i krysset ved Risnes, køyrer deltakarane kvar til sitt. 

  Me ser fram til ei minnerik annleis 17. maifeiring.

  Med helsing Festkomitèen