Skip to content

Klokkeringing på 17. mai

    Ei av klokkene i Sandnes kyrkje

    I år vert det ikkje gudstenester i kyrkjene våre. Men kyrkjene vil likevel verte ein del av markeringa av 17. mai:

    Frå klokka 12.55 til 13.00, altså i førekant av den store nasjonale avsynginga av «Ja, vi elsker», vil det verte ringd med klokkene i alle tre kyrkjene våre.