Skip to content

Det vert gudsteneste frå Masfjorden på 17. mai

  Denne skuta prydar kyrkjeskipet i Frøyset kyrkje.

  Sjølv om kyrkjene våre i år vil vere stengde, vert det likevel høve til å ta del i ei gudsteneste frå Masfjorden. I løpet av dei siste dagane er det gjort opptak i alle tre kyrkjene, og opptaka er sett saman til ei gudsteneste, som vil verte lagt ut på nettstaden her på 17. mai.

  Arbeidet med å førebu denne gudstenesta har involvert mange, både som deltakarar i gudstenesta, som fotografar og regissør. Og det er all grunn til å takke kvar einskild av desse, som alle har gjort ein fin innsats for å få dette til.

  Tusen takk skal de ha, alle saman!

  For Masfjorden sokneråd
  Rune Garmann
  ~leiar ~