17. mai 2021

På desse sidene vil det etter kvart kome informasjon om 17. mai-feiringa 2021 her i Masfjorden. Ved å nytte menyen i toppen kan du gå direkte til den informasjonen du er på jakt etter.

Dersom smittevernsituasjonen medfører endringar i programmet, vil dette verte kunngjort her. Men det er på sin plass å minne om kva smitteverntiltak kvar og ein av oss bør gjennomføre. Desse finn du her.